Światowy Dzień Astmy 2022

logo astmaW maju obchodzimy zawsze Światowy Dzień Astmy. To dobry moment, żeby zastanowić się, czy robimy wszystko, co tylko jest możliwe, żeby być zdrowym. Przeczytajcie, co ma nam do przekazania  w tym roku Global Initiative for Asthma (GINA) (www.ginasthma.org). 

Na stronie tej organizacji znajdziecie szereg poradników, jak sobie radzić z chorobą (niestety nie ma wersji polskiej). Przedstawiamy tłumaczenie własne wystąpienia z okazji Światowego Dnia Astmy.

Świętujmy cały maj! Co dobrego możecie zrobić dla siebie w tym miesiącu?

Z serdecznymi pozdrowieniami

Justyna Mroczek-Żal

Prezes Fundacji

 

„Światowy Dzień Astmy (WAD) (3 maja 2022 r.) jest organizowany przez Global Initiative for Asthma (GINA) (www.ginasthma.org), organizację współpracującą ze Światową Organizacją Zdrowia założoną w 1993 roku. WAD odbywa się co roku w maju w celu podniesienia wiedzy o astmie na całym świecie.

Chociaż astmy nie można wyleczyć, możliwe jest zarządzanie leczenia astmą w celu zmniejszenia i zapobiegania atakom astmy, zwanym również epizodami lub zaostrzeniami.

GINA wybrała „Zamykanie luk w leczeniu astmy” jako temat Światowego Dnia Astmy 2022.

Istnieje wiele luk w opiece nad chorymi na astmę, które wymagają interwencji w celu zmniejszenia cierpienia, któremu można zapobiec, a także kosztów ponoszonych przez leczenie niekontrolowanej astmy.

Obecne luki w opiece nad astmą znajdujemy:

- w równym dostępie do diagnostyki i leczenia (medycyny)

- między opieką nad różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi, etnicznymi i wiekowymi

- między bogatymi i biedniejszymi społecznościami i krajami

- w komunikacji i opiece na styku podstawowej/średniej/wysokiej opieki

- w komunikacji i edukacji dla osób z astmą (jakość planów leczenia astmy )

- w wiedzy na temat astmy i świadomości astmy wśród pracowników służby zdrowia

- w ustalaniu priorytetów między astmą a innymi chorobami przewlekłymi

- między przepisywaniem inhalatorów a monitorowaniem przestrzegania i umiejętności korzystania z tych urządzeń;

- w świadomości ogółu społeczeństwa (nie astmatyków) i pracowników służby zdrowia, że ​​astma jest chorobą przewlekłą

- między dowodami naukowymi a faktycznym zapewnieniem opieki osobom z astmą.
Uzupełnienie tych luk można częściowo osiągnąć poprzez dostarczanie corocznie aktualizowanych dokumentów strategicznych GINA opartych na dowodach.

Jednak wdrożenie zaleceń opartych na dowodach naukowych jest wyzwaniem na całym świecie. Nie wszystkie rozwiązania lokalne mają zastosowanie globalnie i podobnie zalecenia globalne mogą nie mieć zastosowania lokalnie.

Wyzwaniem, jakie stawia tegoroczny temat, jest współpraca międzynarodowych społeczności zajmujących się chorobami układu oddechowego z kolegami, pacjentami i pracownikami służby zdrowia w celu zidentyfikowania i wypełnienia luk w opiece nad astmą oraz pomocy we wdrażaniu i udostępnianiu innowacyjnych rozwiązań lokalnie i globalnie.”