Najnowsze badania naukowe dotyczące alergii i astmy

astma

 

Misją Fundacji jest informowanie członków naszej społeczności o wynikach najnowszych badań naukowych na temat chorób alergicznych i astmy. Decyzje pacjentów, dotyczące dbania o swoje zdrowia, powinny być podejmowane na podstawie rzetelnych i sprawdzonych informacji. Takie informacje znajdziemy w wynikach badań naukowych, których wyniki opracowują specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wyniki badań naukowych są powszechnie dostępne. Wskazujemy na niektóre z nich, które wydają nam się szczególnie ważne. Podajemy źródło publikacji badań, żeby każdy mógł zweryfikować podawane przez nas informacje. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą dawką wiedzy na temat astmy i chorób alergicznych.

Badanie dotyczące ryzyka zachorowania, hospitalizacji oraz śmierci z powodu COVID-19 u pacjentów z astmą.

Brak jest dowodów na wyraźny związek między astmą a gorszymi wynikami leczenia COVID-19. Nie powinno to być interpretowane jako dowód braku tego związku, ale przeanalizowane dane wskazują, że ryzyko związane z COVID-19 u osób z astmą jako całości może być mniejsze niż pierwotnie oczekiwano.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34933924/
Zintegrowany przegląd programów poprawy wyników dla dzieci ze współistniejącą astmą i objawami lękowymi(depresyjnymi).

Astma jest jednym z najczęstszych przewlekłych schorzeń fizycznych u dzieci. Młodzież ze współistniejącą astmą i objawami lękowymi – depresyjnymi zwykle ma mniej kontrolowaną astmę i częściej korzysta z opieki zdrowotnej w szkołach. Celem tego zintegrowanego przeglądu było zbadanie literatury na temat interwencji edukacyjnych i behawioralnych (poznawczych umiejętności behawioralnych) u dzieci z astmą i objawami lękowymi (depresyjnymi). Główne wnioski sugerują, że programy edukacyjne i behawioralne (poznawczo-behawioralne) mogą zwiększać wiedzę na temat astmy i związane z astmą poczucie własnej wartości, jednocześnie zmniejszając objawy lęku (depresji). Jedno z badań wykazało zmniejszenie stosowania leków, a inne zwiększyło przestrzeganie zaleceń dotyczących leków kontrolujących astmę. Literatura wskazuje, że programy edukacyjne mogą mieć pozytywny wpływ na dzieci z astmą i objawami lęku (depresji).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34931875/

Wpływ pandemii COVID-19 na młodzież z astmą

Nasze wyniki wskazują, że średni wynik ocena jakości życia nastolatków z astmą podczas pandemii COVID-19 jest niższy niż w populacji zdrowej. Zakłócenia w ich leczeniu występowały najczęściej u pacjentów z astmą, którzy otrzymywali podskórną immunoterapię.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34931499/

Radzenie sobie z ciężką astmą w kontekście COVID-19

Choroba koronawirusa 2019 (COVID-19) nadal rozprzestrzenia się na całym świecie. Od początku pandemii pytanie, czy astma jest czynnikiem ryzyka zakażenia, czy też ciężkiego przebiegu choroby, wywołało wielką debatę. W dziedzinie ciężkiej astmy i jej leczenia podczas pandemii COVID-19 kilka kwestii jest również w toku. Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa poświęcony leczeniu pacjentów z ciężką astmą w kontekście COVID-19. Dostępne dowody sugerują, że pacjenci z ciężką astmą nie mają zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 i że leczenie pacjentów z astmą za pomocą wziewnych kortykosteroidów (ICS) i leków biologicznych podczas pandemii jest bezpieczne, mimo że niektóre badania wskazują, że wysokie dawki ICS może predysponować do zachorowania na COVID-19. Przewlekłe stosowanie doustnych kortykosteroidów (OCS) może wiązać się z ciężkim przebiegiem COVID-19, chociaż nie ma całkowitego potwierdzenia. Istnieją bardzo ograniczone dowody dotyczące stosowania potrójnej terapii astmy w kontekście tej pandemii. Ostatecznie pacjenci z ciężką astmą powinni kontynuować przyjmowanie leków podczas pandemii COVID-19, w tym leków biologicznych. Potrzebne są dalsze badania, aby określić rolę leków na astmę i różnych fenotypów astmy na zachorowanie i przebieg COVID-19.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34926333/