Leczenie alergii i astmy w okresie pandemii

astma

 

Pandemia nadal trwa. Wygląda na to, że zostanie z nami na dłużej. Naszym zadaniem jest najlepsze zabezpieczenie się przed zachorowaniem na koronawirusa. Ale nie tylko to jest ważnym celem każdego chorego. Zwracam uwagę, że nie zawsze robimy wszystko, żeby powstrzymać rozwój chorób alergicznych i astmy. Tak bardzo się skupiamy na pandemii, że zapominamy, że nasz dobrostan zależy także od uważnego przestrzegania dotychczasowych zaleceń lekarskich i prawidłowego leczenia alergii i astmy.

Nie każde zaostrzenie objawów alergii i astmy może być początkiem COVID-19. W lęku, który jest udziałem wielu z nas, zapominamy, że zaostrzenie istniejącej choroby może być związane z wieloma czynnikami (w tym ze stresem). Alergik (astmatyk) może mieć dodatkowo infekcję wirusową (koronawirus to nie tylko COVIOD-19). Często bywa tak, że choroby wzajemnie się nasilają. Warto podkreślić, że za zakażeniem COVID-19 najczęściej przemawia: gorączka, bóle mięśni, ból gardła. Przy katarze alergicznym mamy do czynienia często z obfitym wyciekiem wodnistym z nosa. Charakterystyczne dla alergii są takie objawy ze strony spojówek, jak łzawienie, świąd. Gdy pojawi się nasilony kaszel, gorączka oraz duszności, to może to świadczyć o zachorowaniu na COVID-19. Może to być też inna infekcja dróg oddechowych o charakterze wirusowym.

W trakcie trwania okresu infekcyjnego rozróżnienie pomiędzy zaostrzeniem samej choroby – astmy, a tej samej astmy wraz z infekcją jest trudne. Jeżeli występują symptomy świadczące o możliwości zakażenia koronawirusem, musimy skonsultować się z lekarzem, który nam pomoże podjąć leczenie zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Infekcje wirusowe dróg oddechowych u chorych na astmę występują częściej i mogą być przyczyną groźnych zaostrzeń choroby. Wirusy wykrywa się w drogach oddechowych u chorych z zaostrzeniami astmy, dlatego nie można wykluczyć, że SARS-CoV-2 także może wywoływać zaostrzenia astmy. Nie ma żadnych danych na związek lub wpływ SARS-CoV-2 na inne choroby alergiczne: alergiczne choroby skóry, alergie na pokarmy, na leki ani alergię na jad owadów błonkoskrzydłych.

Osoby z chorobami alergicznymi układu oddechowego czy w ogóle z alergią powinny swoje dolegliwości leczyć według wcześniej ustalonego planu leczenia i go nie przerywać. Nie powinno się zmieniać schematu zaleconego leczenia bez porozumienia z lekarzem (alergolog). W przypadku nasilenia objawów choroby przewlekłej chorzy powinni modyfikować dawki leków, na podstawie uzgodnionego z lekarzem schematu.
Nie ma żadnych danych wskazujących niekorzystne związki immunoterapii alergenowej z podatnością na zakażenie COVID-19. Szczegółowe postępowanie indywidualne związane z immunoterapią alergenową (odczulanie) w czasie pandemii SARS-CoV-2 należy uzgodnić z alergologiem. W każdej chwili możliwe są zmiany postępowania. Dlatego należy być w stałym kontakcie ze swoim lekarzem prowadzącym leczenie.
Zamieszczamy dokument, opracowany wiosną 2020 roku przez zespół ekspertów lekarzy, o zasadach leczenia alergii i astmy w okresie pandemii. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nim.

Ufajmy naukowcom i lekarzom.
W sprawach wątpliwych konsultujmy się z lekarzem, do którego mamy zaufanie.
Dbajmy o siebie.
Z noworocznym już pozdrowieniem

Justyna Mroczek-Żal
Prezes Fundacji