Kto poda leki mojemu dziecku w szkole czy przedszkolu?

photo_48233_20151031W przypadku dziecka chorującego z powodu alergii czy astmy często mamy do czynienia z koniecznością podawania leków w czasie kiedy dziecko przebywa na terenie placówki edukacyjnej, a także na czasie na przykład wyjazdów zorganizowanych typu wycieczki szkolne, a nawet kolnie czy obozy w czasie wakacji. Kiedy podanie leków jest niezbędne w czasie kiedy dziecko nie jest pod naszą opieką warto pamiętać o następujących sprawach:

1. Udajemy się w pierwszej kolejności do lekarza prowadzącego z prośbą o wydanie szczegółowego zaświadczenia, dotyczącego konieczności stosowania leków u dziecka, z uwzględnieniem nazwy leku, sposobu dawkowania i podawania leku i szczególnych okoliczności stosowania leków u dziecka. Zadbajmy o to, żeby lekarz wypisał szczególne sytuacje na przykład dotyczące dzieci chorych na astmę i zajęć wychowania fizycznego, jeżeli w przypadku dziecka ma być stosowany lek przed zajęciami. Należy przewidzieć możliwie wszystkie sytuacje które lekarz może zakwalifikować jako takie, że rodzic samodzielnie mógłby podać lek – tj. kiedy nie wymaga to wezwania służb ratowniczych.

2. Kolejnym krokiem jest rozmowa z dyrektorem placówki edukacyjnej do której dziecko uczęszcza. Na podstawie takiego zaświadczenia możemy poprosić o wspólną rozmowę z pielęgniarką i innym wskazanym przez dyrektora nauczycielem, który będzie mógł podać dziecku leki podczas nieobecności w szkole pielęgniarki. Ważne jest żeby rozmowa przebiegła w dobrej atmosferze. Zobowiązanie się stron do wzajemnej pomocy dziecku odbywa się bowiem na podstawie umowy stron o współdziałania w imię dobra dziecka. Jest oczywiste, że każdy nauczyciel, który nie ma dostatecznej wiedzy na temat podawanych dziecku leków, a poza tym nie wie jak używać inhalatora, może odmówić pomocy w podawaniu leków dziecku. Do nas jako rodziców należy uzgodnienie z dyrektorem placówki, która to będzie osoba i ewentualne udzielenie wsparcia w zakresie uzyskania odpowiednich informacji, a nawet poproszenia lekarza prowadzącego leczenie dziecka o przeszkolenie nauczyciela w zakresie jak podawać dziecku lek.

3. Pozostaje jeszcze jedna kwestia o której często zapominamy. Musimy także porozmawiać w tej sprawie z naszym dzieckiem. Nasze dziecko musi wiedzieć, do kogo ma się zwrócić o pomoc w przypadku złego samopoczucia. Często myślimy, że jest to oczywiste dla dziecka, bo przecież jest pod opieką nauczycieli i wychowawców w placówce edukacyjnej. Z naszego doświadczenia jednak wynika, że dzieci czasem z informacją o złym samopoczuciu czekają aż rodzice odbiorą je z placówki edukacyjnej. Ważne jest więc to, żeby z dzieckiem rozmawiać, że nauczyciel jest zastępcą rodzica w czasie kiedy są poza opieka rodzica i w sprawie swojego samopoczucia dziecko może mieć zaufanie do wychowawców i przekazać im informacje o złym samopoczuciu.

 

Do podjęcia wszystkich tych działań przydadzą się materiały znajdujące się na stronie Ministerstwa Zdrowia, dotyczące postępowania w sprawie uczniów, którzy potrzebują w zakresie opieki zdrowotnej dodatkowego wsparcia.

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/zdrowie-ucznia/uczen-przewlekle-chory-w-szkole