Eozynofilowe zapalenie przełyku – nowe obserwacje

AllergiesJak wynika z nowych badań, u pacjentów, którzy wyrośli ze swoich alergii pokarmowych, może pojawić się eozynofilowe zapalenie przełyku (ang. eosinophilic esophagitis) w reakcji na niektóre rodzaje żywności.

„Dwa lub cztery lata później wracają z nowym rodzajem alergii” powiedział Jonathan Spergel, lekarz, ordynator oddziału alergii Szpitala Dziecięcego w Filadelfii, Pensylwania. „Na początku, doznają oni wstrząsu anafilaktycznego w reakcji na tę żywność. Teraz obrzmiewa im przełyk.”

Dr. Spergel zaprezentował wyniki badań w Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii w 2014 roku.

Eozynofilowe zapalenie przełykucharakteryzuje się obecnością dużej ilości białych ciałek krwi zwanych eozynofilami (ang. eosinphils) w tkance przełyku, co powoduje jego zapalenie lub opuchnięcie. Symptomy obejmują bóle brzucha, trudności w przełykaniu i wymioty. Obrzęk może być tak poważny, że może spowodować zaklinowanie się pokarmu.

Ostatnie badania sugerują, że mechanizm eozynofilowego zapalenia przełyku jest niezależny od immunoglobuliny E, głównego pośrednika w przypadku typowych alergii pokarmowych.

W celu zmierzenia częstotliwości występowania alergii pokarmowej u pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku, Dr Spergel i jego zespół przebadał 1025 dzieci leczonych na to schorzenie.

To, że teraz tolerujesz jakiś rodzaj pożywienia nie oznacza, że jesteś absolutnie „zdrowy”.

U 425 z przebadanych dzieci, pewien rodzaj żywności okazał się w tym przypadku winowajcą. Uznano, że ta właśnie żywność powoduje eozynofilowe zapalenie przełyku.Jej usunięcie z diety powodowało ustąpienie objawów, a ponowne jej wprowadzenia powodowało ich powrót.

Takimi „wyzwalaczami” u tych dzieci były: mleko, jajka, pszenica i soja.

U siedemnastu pacjentów wystąpiło eozynofilowe zapalenie przełyku jako reakcja na żywność po tym, jak wyrośli ze swojej alergii na ten sam rodzaj pożywienia. Mleko, jajka, pszenica i soja nadal były najczęstszymi wyzwalaczami eozynofilowego zapalenie przełyku tej podgrupie, a 94% pacjentów miało chorobę atopową.

Badacze stwierdzili, że dwoje dzieci miało dobry wyniki biopsji przełyku w czasie, gdy cierpiały na alergię pokarmową. Gdy wyrosły z alergii pokarmowej wyzwoliła się u nich eozynofilowe zapalenie przełyku na ten sam rodzaj pożywienia, wówczas kiedy ten rodzaj pokarmu został ponownie wprowadzony do ich diety.

Badanie to koncentrowało się na pacjentach, którzy naturalnie wyrośli ze swych alergii pokarmowych, ale około 10% do 15% pacjentów, poddanych ustnej immunoterapii ze względu na swoje alergie, także dostało choroby przełyku, odnotował Wesley Burks, naczelny lekarz w Szpitalu Dziecięcym w Północnej Karolinie, w miejscowości Chanel Hill.

„Klinicyści powinni być świadomi objawów eozynofilowego zapalenia przełyku u pacjentów z historią alergii pokarmowych” – powiedział Dr Spergel. „Gdy pacjenci wyrastają z alergii na mleko lub orzeszki ziemne, trzeba obawiać się, że za 2-6 miesięcy zgłoszą się z bólami brzucha i całym zestawem objawów grypy. Musicie cofnąć się do przeszłości i sprawdzić, czy pokarmy, których nie mogli jeść parę lat temu przypadkiem znowu nie powodują tego typu objawów”.

„Myślę, że Dr Spergel ma rację twierdząc, że to, iż tolerujesz jakiś rodzaj żywności nie oznacza, że jesteś całkowicie wyleczony” – powiedział Hugh Sampson, profesor pediatrii i alergii w Szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku.

Dr Sampson przypuszcza, że pacjenci z typowymi alergiami pokarmowymi mogą być podatni na eozynofilowe zapalenie przełyku, ale mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, ponieważ unikają takich pokarmów.

Pacjenci, którzy wyrośli ze swych alergii pokarmowych, a następnie zaczęli cierpieć na eozynofilowe zapalenie przełyku w reakcji na te pokarmy, muszą ponownie zacząć ich unikać, powiedział Dr Spergel.

Najczęściej stosowanym leczeniem tej choroby jest połykanie małych dawek kortykosteroidów lub poddawanie się inhalacjom z lekami kortykosteroidowymi na astmę, powiedział.

 

Źródło: www.medscape.com