5 Maja – Światowy Dzień Astmy

 

Dziękujemy

za wspaniałą kampanię informacyjną. Posyłamy ją dalej w świat.

5 Maja – Światowy Dzień Astmy
Leczenie astmy wymaga wszechstronnej edukacji pacjenta
  • Celem Światowego Dnia Astmy jest zwrócenie uwagi na konieczność poprawy diagnostyki i leczenia astmy, a także na ogromną potrzebę edukacji chorych i ich rodzin. Tylko dzięki edukacji, która jest podstawowym elementem terapeutycznym, pacjent może osiągnąć kontrolę nad tą chorobą.
  • Podstawą oceny kontroli astmy przez lekarza jest wywiad, zwłaszcza że sam pacjent często nie umie prawidłowo ocenić swojej choroby. Ważne jest określenie objawów, ich nasilenia, ale również częstość przyjmowania doraźnie, z powodu duszności, krótko działających leków rozszerzających oskrzela, które bardzo często są nadużywane przez pacjentów. Doprowadza to do ciężkich zaostrzeń astmy i konieczności włączenia doustnych sterydów. Nawet pojedyncza dawka tych leków obarczona jest możliwością pojawienia się poważnych działań niepożądanych.
  • W uzyskaniu kontroli nad astmą mają pomóc trwające obecnie kampanie edukacyjne „Posłuchaj Swoich Płuc” oraz „Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie”, w ramach, których pacjentom zostały udostępnione narzędzia online mające ułatwić przygotowanie się do wizyty oraz pomóc lekarzowi w zebraniu wywiadu od pacjenta. Narzędzia te mają zastosowanie również w trakcie wizyty telemedycznej.
Pojęcie kontroli astmy jest często rozumiane inaczej przez lekarza, a inaczej przez chorego. Zdarza się, że pacjent, który ma nasilone objawy, uważa, że jego astma jest dobrze kontrolowana, gdyż systematycznie zgłasza się na wizyty kontrolne. Nic bardziej mylnego. O kontroli astmy mówimy wtedy, kiedy pacjent nie ma objawów w dzień, nie ma objawów w nocy, np. wyburzeń nocnych przynajmniej raz w miesiącu. Wysiłek fizyczny nie sprawia mu problemów. Nie zażywa doustnych sterydów w tabletkach. Kiedy nie musi stosować leków przeciw duszności rozszerzających oskrzela mówi dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.