Samodzielna rehabilitacja oddechowa po COVID-19

rehabilitacja

Polecamy poradnik do samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19. Jest to zbór technik, ćwiczeń i wskazówek dla wszystkich pacjentów, którzy mają za sobą zakażenie koronawirusem. Są to podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczył poważnego pogorszenia stanu zdrowia po zakażeniu COVID-19.

Jesteśmy w trakcie kolejnego wzrostu zakażeń COVID-19 – liczba chorych rośnie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy w przyszłości i jak bardzo będzie ponownie ograniczony dostęp do służby zdrowia. Autorzy poradnika wskazują, że poradnik ten nie może zastępować indywidualnie dobranego programu ćwiczeń, czy zaleceń, które zostały przekazane choremu przez personel medyczny podczas wypisu ze szpitala.

Jeżeli macie wątpliwości, czy możecie stosować te ćwiczenia, skonsultujcie się ze swoim lekarzem.

Ufajcie specjalistom, którzy poświęcili lata nauki i pracy, żeby chronić nasze życie i zdrowie.

Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego poradnika.

Ozdrowieńcom życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Pozdrawiam gorąco

Justyna Mroczek-Żal

Prezes Fundacji