„Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie.

Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.”

Kurt Vonnegut

Jednym z naszych działań będzie systematyczne uzupełnianie wiedzy na temat astmy, chorób alergicznych oraz działań prozdrowotnych. Wszystko po to, aby pozostawać „zawsze o krok przed astmą”.

Planujemy tworzenie comiesięcznego newslettera, wysyłanego do Was w formie elektronicznej, zawierającego nowe informacje, które powinny przydać się Wam w codziennym życiu i walce z chorobą. Dzięki temu stale będziecie „o krok przed astmą”.

Dzisiaj trudno nam powiedzieć, kiedy zaczniemy wysyłać nasz newsletter. Mamy nadzieję, że zdążymy to zrobić w tym roku kalendarzowym.

Ale jeżeli już dzisiaj chcielibyście wyrazić chęć na otrzymywanie naszego newslettera, proszę napiszcie maila na adres: fundacja@zawszeokrokprzedastma.org, w tytule maila napiszcie „newsletter”. Nie musicie podawać swoich danych osobowych, ale proszę dopiszcie ze względów prawnych w treści maila: „Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych na potrzeby wysyłania newslettera przez Fundację Zawsze o Krok przed Astmą”.

O uruchomieniu newslettera niezwłocznie Was poinformujemy.