Każdego miesiąca tworzymy newsletter, wysyłany do Was w formie elektronicznej, zawierający nowe informacje, które powinny przydać się Wam w codziennym życiu i walce z chorobą. Dzięki temu stale będziecie „o krok przed astmą”.

Jeżeli chcielibyście wyrazić chęć na otrzymywanie naszego newslettera, proszę napiszcie maila na adres: kontakt@zawszeokrokprzedastma.org, w tytule maila napiszcie „newsletter”. Nie musicie podawać swoich danych osobowych, ale proszę dopiszcie ze względów prawnych w treści maila: „Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych na potrzeby wysyłania newslettera przez Fundację Zawsze o Krok przed Astmą”. Uprawnienia związane z ochroną danych osobowych są opisane poniżej.

Możecie też po prostu przesłać zgłoszenie według wzoru poniżej i założyć „Bransoletkę Fundacji” :)

 

UWAGA! Informacja z grudnia 2019 roku. Ze względu na brak środków na  finansowanie bransoletek zawieszamy akcję wysyłania do odwołania. Kiedy akcja wróci, poinformujemy Was o tym w tym miejscu. Zapraszamy nieustannie do prenumerowania naszego newslettera, to się nie zmieniło – pozdrawiam Was – Justyna Mroczek-Żal 

 

Jak długo jesteś Alergikiem?

Wymień alergeny, na które jesteś uczulony.

Czy chorujesz również na astmę?

Jeżeli tak, to jak długo?

Dane osobowe uczestnika

captcha
* "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację w celach informacyjnych i marketingowych (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz 883)."
* "Chcę otrzymywać wiadomości ze strony Fundacji o charakterze informacyjnym i marketingowym w formie elektronicznej."

* - pola oznaczne gwiazdką są wymagane

Ze względu na fakt, że jako Fundacja „Zawsze o Krok przed Astmą ” wysyłamy do Pani/Pana nasz newsletter, zobligowani jesteśmy przepisami prawa do informowania Pani/Pana o zakresie ochrony danych osobowych.

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Zawsze o Krok przed Astmą” z siedzibą przy ul. Żeglińskiego 44, 05-500 Piaseczno.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Fundacji  na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na maila fundacja@zawszeokrokprzedastma.org z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Z poważaniem

Zespół Fundacji „Zawsze o Krok przed Astmą”